Çevreye Duyarlilik
...
  •  Yapılan araştırmalara göre 1 litre atık yağ 800 bin litre suyu kirlettiği tespit edilmiştir.
  •  Servisimizde değişen tüm yağlar Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2004 yılında yayınladığı Atık Motor Yağı Toplama Yönetmeliği’ne uygun olarak toplanır ve bakanlık tarafından yetkili kılınmış mercilere verilir.
  •  Yine servisimizde değişimi yapılan tüm yağ filtre elemanları ve akülerde servisimizde tehlikeli atık yönetmeliğine uygun olarak depolanır ve bakanlıkça yetkili kılınmış firmalara verilir.